Twój nowy blog
wtorek Styczeń 23rd 2018

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Bhp w pytaniach i odpowiedziach

Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych? 

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych ważne jest przez okres 5 lat od daty odbycia szkolenia.

Co jest potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP w firmie? 

Potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia BHP.
Jaka stawka VAT obowiązuje dla usług prowadzenia szkoleń BHP?

Usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów zatrudniających pracowników, adresowane do osób podejmujących pracę oraz osób pozostających w stosunku pracy, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Komentuj